Spreker

Wilde dieren in ons midden

Altijd maar die conflicten tussen mensen en wilde dieren. Hoe komen we daarvan af? Maar belangrijker misschien nog wel, wat is de reden van deze ‘conflicten’? Hoe we uiteindelijk tot bepaalde samenlevingsvormen kunnen komen staat centraal in mijn lezingen. Zo is het belangrijk om vooral in te zoomen op die relaties tussen mensen en wilde dieren. Mensen die altijd met wilde dieren om zich heen geleefd hebben, denken en gedragen zich weer anders dan mensen die dat helemaal niet (meer) gewend zijn. Kortom, het brede thema: ‘Wilde dieren in ons midden’ is niet alleen een actueel thema, maar bovenal een thema dat je aan het denken zet over jouw relatie ten opzichte van wilde dieren.

Mail gerust voor meer informatie over lezingen die ik kan verzorgen!

Hier een greep van wat lezingen die ik gegeven heb (ga voor wetenschappelijk presentaties naar deze pagina):

Tijdens het DierenBeschermings (DB) Festival van de Dierenbescherming mocht ik twee workshops geven over de verschillende relaties tussen mensen en wilde dieren met de titel: “Interactie tussen mens en (wild) dier”. Dit DB Festival organiseert de Dierenbescherming voor haar betaalde en onbetaalde medewerkers om ze op die manier te bedanken voor hun inzet. Zie ook deze blog voor een indruk van de workshop.

“De workshop van Susan sloot perfect aan binnen de thema’s van de Dierenbescherming. Of het nu een wild dier is dat wordt gered door een ambulancemedewerker of een actie tegen de jacht; de interactie tussen de Dierenbescherming en ‘in het wild levende dieren’ is altijd actueel. De workshop van Susan gaf de medewerkers meer inzichten binnen dit thema en werd zeer positief ontvangen. “

Lisanne de Boer

Communicatieadviseur – corporate en organisator DB-festival

Susans enthousiasme en bevlogenheid is aanstekelijk en inspirerend!”

“Meestal zeg ik niets in zo’n groep <ca 35 aanwezigen>, maar de sfeer was wel heel fijn en ik wilde wel wat delen”

“Mij is bijgebleven dat het verhaal van Susan enerzijds confronterend was, anderzijds zeker ook hoopvol”

“Het was heel interessant om op een andere manier mee te denken over wilde dieren om ons heen”

Enkele reacties van deelnemers aan de workshops

Niet direct een lezing, wel een on-stage interview door presentatrice Marieke Eyskoot rondom een stelling die ik ter plekke zag. Dit was tijdens het ‘Bambi’s Jagerscafé’ voorafgaand aan de allerlaatste theater voorstelling ‘What’s in a fairytale?! – Bambi’ van Toneelgroep Oostpool. Ik heb flink gemorreld aan ieders moreel kompas. Zie ook deze blog.

“Susan was een waardevolle gast en zeer boeiende spreker. Tijdens het programma behandelden wij onder andere dierethische vraagstukken en haar invalshoeken zetten ons fijn aan het denken. Hoe zit het precies met de relatie tussen het wilde dier en de mens?”

Liselotte van der Feltz

Programmamaker Toneelgroep Oostpool

“Het jagerscafé in het Stadstheater in Arnhem was heel interessant.
Het interview met Susan gaf een andere kijk op de relatie tussen mensen en wilde dieren dan gebruikelijk. Het pleidooi van Susan was verhelderend. Haar visie hierop is duidelijk en ze kan heel goed verwoorden waarom.”

Gerlof van Straalen – Deelnemer

Bij de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade BIJ12 mocht ik ter inspiratie voor toekomstige onderzoeksterreinen mijn onderzoek toelichten onder de titel “Wilde dieren zijn van ons allemaal, maar wat moeten we ermee?” . Vervolgens gaf ik op hun drukbezochte kennissymposium ‘Faunabeheer – Een balans tussen mens en dier’ op 26 maart 2019 een keynote lezing “Samenleven met wilde dieren: Hoe dan?”.

“Susan Boonman heeft een presentatie gegeven over mens-dier conflicten op het BIJ12 kennissymposium faunaschade. Susan heeft haar ervaringen met problematische beren in Colorado op een kleurrijke manier gedeeld. Het was erg boeiend te zien hoe Amerikanen, in een weliswaar heel andere situatie, ook om moeten gaan met wilde dieren, waarbij in essentie dezelfde principes moeten worden gehanteerd als hier in Nederland. Haar verhaal heeft maar weer eens duidelijk gemaakt dat mens-dier conflicten voor een groot deel vooral mens-mens conflicten zijn. Het publiek hing aan haar lippen.”

Floris Ensink,

Organisator van het BIJ12 kennissymposium en adviseur bij Wing

Voor de openbare werkbespreking Stadsnatuur van de gemeente Den Haag was ik speciaal gevraagd om mijn expertise in te brengen hoe met ‘lastige’ dieren in de stad om te gaan. Mijn verhaal Lastige natuur: Samenleven met dieren in de stad” heeft bijgedragen aan het verder vormgeven van en de visievorming voor de nieuwe nota ‘Stadsnatuur’. Hiervan is ook een raadsopname gemaakt.

Overige lezingen:

“Re-examining wildlife management: Living with bears and boars”, Centre for Space, Place and Society Symposium; Towards Convivial Conservation? Governing human-wildlife relations in the ‘Anthropocene’ (Conviva), Wageningen  (1 november 2018)

Pitch tijdens Symposium Dies Natalis ‘Fascinating Nature’ van Wageningen UR, Wageningen (9 maart 2015)

“Invasieve soorten: Wat zijn het en hoe te handelen?”, keynote spreker bij Invexo, Communicatiewerkgroep, Interreg-project ‘Invasieve exoten’, Goes (18 mei 2011)

Midzomernachtdroom, een avond over dromen over de Nederlandse natuur met experts uit het veld, georganiseerd door ‘Bosschap’, Rhenen (23 juni 2010)

Ik ben aangesloten bij ZijSpreekt.nl – Hét sprekersbureau voor vrouwelijke deskundigen. Opgericht door directeur en initiatiefnemer Marga Miltenburg, zij wil meer vrouwen op de voorgrond laten treden op congressen en symposia. Kijk op www.ZijSpreekt.nl voor meer informatie.