PhD-Thesis

Verder naar beneden kun je een omschrijving in het Nederlands vinden

‘Rethinking Wildlife Management: Living With Wild Animals’

In short, my research is about how to live together with wild animals?

Specifically I focused on wildlife management practices and how they deal with human-wildlife conflicts. Thereby my focus was on the relations among humans, wild animals and the landscape in which they dwell. The research shows that wildlife management strategies based on fixed and pre-determined spaces, data and categories are in contrast with the dynamic and contingent character of human-wildlife interactions in practice. Based on two cases: black bear management on the Colorado Front Range of the Rocky Mountains, USA and wild boar management at the Veluwe, the Netherlands, the research identified five cohabitation strategies. Ultimately my thesis intends to contribute to discussions how to rethink wildlife management practices including the used wildlife management strategies to pursue cohabitation between humans and wild animals.

Now available online: Mobile Friendly or Flash

‘Naar een andere benadering van wildbeheer: Samenleven Met Wilde Dieren’

Kort door de bocht gezegd gaat mijn onderzoek over hoe je kunt samenleven met wilde dieren.

Conflicten tussen mensen en wilde dieren nemen wereldwijd namelijk steeds meer toe. Wildbeheer heeft als taak deze te voorkomen of in toom te houden. Doorgaans zijn wildbeheermaatregelen gebaseerd op vastomlijnde en vooraf vastgestelde ruimtes, vaststaande en algemene gegevens, en star omkaderde categorieën. Daarmee ligt het huidige accent van wildbeheer op het onder controle houden van wilde dieren en het strikt gescheiden houden van wilde dieren en mensen. Maar, om tot cohabitatie, of wel het samenleven met wilde dieren, te komen is een andere benadering noodzakelijk. Dit onderzoek bespreekt een dynamische benadering, waarbij de focus ligt op de interacties tussen mensen en wilde dieren, en het landschap waarin deze interacties plaatsvinden. Gebaseerd op twee case studies: zwarte beren beheer op de Colorado Front Range van de Rocky Mountains, USA en wilde zwijnen beheer op de Veluwe in Nederland, worden vijf cohabitatie strategieën onderscheiden. Centraal hierin staan een focus op processen en relaties tussen mensen, wilde dieren en landschappen.

Kortom, samenleven met wilde dieren is mogelijk, waarbij de betreffende wilde dieren meegenomen worden als deelnemers binnen wildbeheerpraktijken.

Nu online beschikbaar: Mobile Friendly of Flash