Onderzoek/Research

(for English see below)

Hoe kun je samenleven met wilde dieren? Dat is het soort onderzoek dat ik doe en wat ik gedaan heb.

Mens-dier conflicten

Conflicten tussen mensen en wilde dieren nemen wereldwijd steeds meer toe. Om dit soort conflicten te voorkomen of niet te laten escaleren moet er iets veranderen in hoe we omgaan met wilde dieren. Doorgaans zijn wildbeheermaatregelen gebaseerd op vastomlijnde en vooraf vastgestelde ruimtes, algemene gegevens, en specifieke categorieën. Het accent van het huidige beheer van “lastige” dieren ligt dan ook met name op het onder controle houden van deze wilde dieren en het strikt gescheiden houden van wilde dieren en mensen. Maar, in het huidige tijdperk met een toename van het aantal conflicten tussen mens en dier èn de algemene roep om te zoeken naar vormen van samenleven met wilde dieren, is deze benadering te beperkt en niet langer houdbaar. Een andere benadering is dus noodzakelijk.

Dynamisch beheer

In mijn proefschrift ‘Rethinking Wildlife Management: Living With Wild Animals’ bespreek ik een dynamische benadering. Dat is een benadering waarbij de focus ligt op de interacties tussen mensen en wilde dieren, en het landschap waarin deze interacties plaatsvinden. Dit onderzoek is gebaseerd op twee case studies: zwarte beren beheer op de Colorado Front Range van de Rocky Mountains, USA en wilde zwijnen beheer op de Veluwe in Nederland. Volgend uit deze cases bespreek ik vijf cohabitatie strategieën. Centraal hierin staan een focus op processen en relaties tussen mensen, wilde dieren en landschappen.

Wilde dieren als bondgenoot

Kortom, samenleven met wilde dieren is mogelijk, waarbij de betreffende wilde dieren meegenomen worden als deelnemers binnen wildbeheerpraktijken.

Lees mijn proefschift online: Mobile Friendly or Flash

Of download het hier:

Nieuw Boek: “You hate ‘m or you love ‘m: mensen en wilde dieren”.

Dat is de voorlopige titel van het boek dat ik aan het schrijven ben. Het wordt een boek vol verhalen over wilde dieren; sommige mensen zullen ze bewonderen, een ander alleen als overlast ervaren, en anderen zijn ze liever kwijt dan rijk. Kortom, een boek vol diverse verhalen over verschillende relaties en interacties met een bepaald dier. De kern van het boek zal bestaan uit verhalen van diverse groepen mensen, inclusief ‘verhalen’ van de dieren zelf. Om die reden ben ik nog steeds op zoek naar verhalen over ‘ontmoetingen’ met wilde dieren in Nederland, juist ook in je eigen woonomgeving. Heb je een verhaal over een (bijzondere of nare) ontmoeting met één van deze of andere dieren? Stuur me graag een bericht en/of stuur me je verhaal. Ik neem graag contact met je op!

“Susan Boonman-Berson ken ik als een toegewijde onderzoeker van conflicten (en het oplossen daarvan) rond natuurbeheer, met name omtrent wilde dieren: van wilde zwijnen op de Veluwe tot beren in de Rocky Mountains.”

Clemens Driessen

Assistant Professor at Wageningen University

“Susan en ik hebben ooit samen het seminar ‘Interpreting the Human-Animal Relation’ ontworpen en georganiseerd en daarna zijn we veel vaker samen blijven werken. Ik heb haar heel hoog zitten op het gebied van het interpretatief onderzoeken van de cohabitatie tussen mensen en wilde dieren!”

Dr. ir. Hanneke J. Nijland

Independent Researcher at Hanneke J. Nijland Research & Consultancy)

How to live together with wild animals? That is the kind of research I am doing and what I have done as PhD-research.

Human-Wildlife conflicts worldwide

Worldwide conflicts between humans and wild animal continue to increase. We need to change the way we deal with these situations in order to prevent or control these kind of human-wildlife conflicts. Conventionally, wildlife management strategies are based on fixed and pre-determined spaces, data and categories. Consequently, current management of ‘problem animals’ is often focused on controlling the respective wild animals and to separate humans from wild animals as much as possible. However, due to the increase in human-wildlife conflicts worldwide and the current ‘call’ for coexistence, this type of management is no longer acceptable. Another approach is needed.

Dynamic approach

In my PhD-thesis ‘Rethinking Wildlife Management: Living With Wild Animals’ I describe a dynamic approach to wildlife management. Thereby the focus is on the relations among humans, wild animals and the landscape in which they dwell. This research is based on two cases: black bear management on the Colorado Front Range of the Rocky Mountains, USA and wild boar management at the Veluwe, the Netherlands. Subsequently I describe five cohabitation strategies. Each of these strategies centralizes the processes and relations between humans, wild animals and landscapes.

Wild animals as participants

Ultimately my thesis intends to contribute to discussions how to rethink wildlife management practices including the used wildlife management strategies to pursue cohabitation between humans and wild animals. And based on my research, this is possible if wild animals are acknowledged as participants of these management practices.

Read my PhD thesis online: Mobile Friendly of Flash

Or download as pdf:

New Book: “You hate ‘m or you love ‘m: humans and wild animals”.

This is the temporary title of a book I am writing. It will become a book full of stories about wild animals; some people will admire these animals, others consider them as a nuisance, and some want to get rid of them. In sum, the book will contain a variety of stories about different relationships and interactions with a particular wild animal. The core of the book will consist of stories from a variety of humans, including the ‘stories’ of the animals themselves. That is why I am still looking for stories about ‘meetings’ with wild animals, worldwide, especially from the surroundings of your own hometown. Do you have a story you want to share about one of these animals or other wild animals? Please send me a message and/or your story. I would like to get in touch with you!

Academic Presentations and Publications

2019

Boonman-Berson, S., & Van Bommel, S. (forthcoming) Multispecies-ethnographies in exploring human-(wild) animal interactions. In: Colombino, A. and Steinkrüger, J. E. (Eds.). Methods in human-animal studies: the question(s) of animal(s) in practice. To be published in the Routledge Human-Animal Studies Series2018

Boonman-Berson, S., Driessen, C., Turnhout, E. (2019) Managing wild minds: From control by numbers to a multinatural approach in wild boar management at the Veluwe the Netherlands. Transactions of the Institute of British Geographers 44, pp. 2–15

2018

“Towards cohabitation: From conflict management to the creation of multispecies communities” at Feral, online conference, 12 November-2 December.

Boonman-Berson, S. (2018) Rethinking Wildlife Management: Living With Wild Animals. PhD-Thesis.

“Wild minds seeking cohabitation” at Pathways Europe 2018, theme: ‘Human Dimensions of Fisheries and Wildlife: Resurrecting the Wild!?’, 16-19 September, Goslar, Germany

“Managing wild minds: From control by numbers to a multinatural approach in wild boar management at the Veluwe the Netherlands” at WASS-PHD-Day, 6 June, Wageningen, the Netherlands

2016

“Observeren van wilde zwijnen en meer…”, guest lecture at course ‘Research Methods for Communication Sciences’, Communication, Philosophy and Technology – Centre for Integrative Development, 7 October, Wageningen University, Wageningen, the Netherlands

Boonman-Berson, S., E. Turnhout, and M. Carolan (2016) Common Sensing: Human-black bear cohabitation practices in Colorado. Geoforum, 74, pp. 192-201

Boonman-Berson, S. (2016) Blurred boundaries in wildlife management practices. In: Bovenkerk, B. and Keulartz, J. (Eds). Animal Ethics in the Age of Humans: Blurring boundaries in human-animal relationships: Springer.

2015

“Wilde Zwijnen beheer in Nederland: Een numerieke en/of affectieve praktijk?” at Polderdieren symposium, 4 June, University of Amsterdam, the Netherlands

2014

Boonman-Berson, S., E. Turnhout, J. van Tatenhove (2014) Invasive species: The categorization of wildlife in science, policy, and wildlife management. Land Use Policy, 38, pp. 204-212

“Science and Expertise in nature and environment: Wolves in Yellowstone” guest lecture at course ‘Science and expertise in nature and environment’ (FNP 32806), Wageningen University, 10 November, Wageningen, the Netherlands

Boonman-Berson, S.H. Living together or living apart: That is the question in wildlife management today. Conference paper for IPA international conference: Wageningen the Netherlands

“Living together or living apart? That is the question in wildlife management today”; Organising and presenting at panel ‘Interpretive policy making in a more-than-human world: governing (with) animals’ at IPA international conference, 3-5 July, Wageningen, the Netherlands

Co-organising and chair the methodology workshops at IPA international conference, 3-5 July, Wageningen, the Netherlands

“Living together or living apart?” at discussion group Visions of Nature, Radboud University Nijmegen, 19 June, Nijmegen, the Netherlands.

2013

Boonman-Berson, S.H. & E. Turnhout (2013) Globalising Biodiversity: Scientific Practices of Scaling and Databasing. In: Arts, B.; Behagel, J.; van Bommel, S.; Koning, J.; Turnhout, E. (Eds). Forest and Nature Governance: A practice Based Approach: Springer, Dordrecht the Netherlands

 “Wildbeheer: Mens, Dier en Ruimte”, guest lecture at course ‘People and forest and nature conservation’ (FNP 23806), Wageningen University, 23 September, Wageningen, the Netherlands

“Black Bear-Human interactions: How to co-exist” at Alertis: ‘Bear in Mind’ International Bear Conference, 23-25 May, Rhenen, the Netherlands

2012

“Interpreting wildlife and its management: Perceptions from Research, Policy, Management and Society”; Co-organising and presenting: Interpreting the human-animal relation; Problematizing the integration of animals in interpretive research, WASS Seminar Series, 23 November, Wageningen, the Netherlands

“Invasiveness in the nature conservation debate: Wildlife Management in and around urban areas”, poster presentation, WASS Midterm Review, International Advisory Board Meeting WASS for Forest and Nature Conservation Policy Group, 15 November, Wageningen, the Netherlands

“Managing the wild boar: perceptions from science, policy and society” at ECPR Joint Sessions 2012, workshop ‘Political Animals and Animal Politics’, 10-15 April, Antwerp, Belgium

2011

Turnhout, E. & Boonman-Berson, S.H. (2011). Databases, scaling practices, and the globalization of biodiversity. Ecology and Society, 16(1), 35

“Invasiveness: the construction of a category and its impact for wildlife” at Panel: ‘Post(human) imaginaries for a politics of human/non-human relations’, IPA International Conference, 22-25 June, Cardiff, UK

2010 and before

“Invasive wildlife: the construction of a category and its impact for wildlife management practices” at Summer School WTMC on ‘Observing Experts Observing’ with Michael E. Lynch, 16-20 August 2010, Ravenstein, the Netherlands

“Counting wild boars Returning from fieldwork”, at course Doing Interpretative Analysis, Wageningen University, June 2010, Wageningen, the Netherlands

“Invasiveness: the construction of a category and its impact for conservation and recreation practices”, poster presentation at International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas (MMV), 30 May-3 June 2010, Wageningen, The Netherlands

Boonman-Berson, S. Invasiveness: the construction of a category and its impact for conservation and recreation practices. Proceedings of the Fifth International Conference on monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas (2010, May 30 – June 3, Wageningen, the Netherlands, p. 306-307)

“Invasive wildlife: the construction of a category and its impact for conservation practices”, at discussion group Theoretical and Applied Ecology, Wageningen University, 25 May 2010, Wageningen, the Netherlands

“Invasiveness: the construction of a category and its impact for conservation practices”, at course Social Theory and the Environment, Wageningen University, April 2010, Wageningen, the Netherlands

“Invasiveness: the construction of a category and its impact for conservation practices” at ECPR Joint Sessions, workshop ‘Category-making and public policy’, 22-27 March 2010, Münster, Germany

“Invasiveness in the biodiversity debate: categories and standardized data in a wildlife network” at research seminar Forest and Nature Conservation Policy Group, 17 December 2009, Wageningen, the Netherlands